VIC – Žena se vraća kući kasno noću, tiho otvara vrata spavaće sobe…

Žena se vraća kući kasno noću, tiho otvara
vrata spavaće sobe, podiže prekrivač sa kr-
eveta i vidi četiri noge, uzima bejzbol palicu

i udara preko prekrivača što jače nekoliko
puta, odlazi u kuhinju po piće kad tamo vidi

svog supruga koji joj kaže:
-Tvoji roditelji su nam došli u posetu, dao
sam im naš krevet, nadam se da si ih već
pozdravila

loading...
(Visited 17,307 times, 6 visits today)

Comments

comments